top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Les Proverbes 1

Updated: Sep 1, 2020 

Les documents

 

מִשְׁלֵי, שְׁלֹמֹה בֶן-דָּוִד-- מֶלֶךְ, יִשְׂרָאֵל. ב לָדַעַת חָכְמָה וּמוּסָר; לְהָבִין, אִמְרֵי בִינָה. ג לָקַחַת, מוּסַר הַשְׂכֵּל; צֶדֶק וּמִשְׁפָּט, וּמֵשָׁרִים. ד לָתֵת לִפְתָאיִם עָרְמָה; לְנַעַר, דַּעַת וּמְזִמָּה. ה יִשְׁמַע חָכָם, וְיוֹסֶף לֶקַח; וְנָבוֹן, תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה. ו לְהָבִין מָשָׁל, וּמְלִיצָה; דִּבְרֵי חֲכָמִים, וְחִידֹתָם. ז יִרְאַת יְהוָה, רֵאשִׁית דָּעַת; חָכְמָה וּמוּסָר, אֱוִילִים בָּזוּ.

Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël: 2 Grâce à eux, on apprend à connaître la sagesse et la morale, à goûter le langage de la raison; 3 à accueillir les leçons du bon sens, la vertu, la justice et la droiture. 4 Ils donnent de la sagacité aux simples, au jeune homme de l'expérience et de la réflexion. 5 En les entendant, le sage enrichira son savoir, et l'homme avisé acquerra de l'habileté. 6 On saisira mieux paraboles et sentences, les paroles des sages et leurs piquants aphorismes. 7 La crainte de l'Eternel est le principe de la connaissance; sagesse et morale excitent le dédain des sots.

Livre des rois 1 11

1 Or, le roi Salomon aima, indépendamment de la fille de Pharaon, un grand nombre de femmes étrangères, Moabites, Ammonites, Iduméennes, Sidoniennes, Héthéennes, 2 d'entre ces peuples dont l'Eternel avait dit aux enfants d'Israël: "Ne vous mêlez point à eux et ne les laissez point se mêler à vous, car certes ils attireraient votre cœur à leurs divinités"; c'est là que Salomon porta ses amours. 3 Il eut sept cents épouses attitrées et trois cents concubines, et ces femmes égarèrent son cœur. 4 C'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint point sans réserve à l'Eternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. 5 Il servit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milkom, l'impure idole des Ammonites. 6 Bref, Salomon fit ce qui déplaît au Seigneur, loin de lui rester fidèle comme avait fait David, son père. 7 En ce temps, Salomon bâtit un haut-lieu pour Khamos, idole de Moab, sur la montagne qui fait face à Jérusalem, et un autre à Moloch, idole des Ammonites. 8 Et ainsi fitil pour toutes ses femmes étrangères, qui purent brûler de l'encens à leurs dieux et leur offrir des sacrifices. 9 L'Eternel se courrouça contre Salomon, parce que son cœur était devenu infidèle au Seigneur, Dieu d'Israël, qui lui était apparu par deux fois, 10 et lui avait donné ses ordres sur ce point pour l'empêcher de suivre les dieux étrangers; mais il n'avait pas obéi aux ordres de l'Eternel. 11 Et l'Eternel dit à Salomon: "Puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as pas respecté mon pacte et les défenses que je t'avais faites, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à ton serviteur. 12 Toutefois, pour l'amour de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant: c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. 13 Je ne lui arracherai cependant pas le royaume entier, je lui laisserai une tribu, en faveur de mon serviteur David et de Jérusalem, ma ville d'élection."

Talmud baba batra 14b

סידרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אסתר עזרא ודברי הימים ולמאן דאמר איוב בימי משה היה ליקדמיה לאיוב ברישא אתחולי בפורענותא לא מתחלינן רות נמי פורענות היא פורענות דאית ליה אחרית דאמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותושבחות

The baraita continues: The order of the Writings is: Ruth and the book of Psalms, and Job and Proverbs; Ecclesiastes, Song of Songs, and Lamentations; Daniel and the Scroll of Esther; and Ezra and Chronicles. The Gemara asks: And according to the one who says that Job lived in the time of Moses, let the book of Job precede the others. The Gemara answers: We do not begin with suffering, i.e., it is inappropriate to start the Writings with a book that deals so extensively with suffering. The Gemara asks: But the book of Ruth, with which the Writings opens, is also about suffering, since it describes the tragedies that befell the family of Elimelech. The Gemara answers: This is suffering which has a future of hope and redemption. As Rabbi Yoḥanan says: Why was she named Ruth, spelled reish, vav, tav? Because there descended from her David who sated, a word with the root reish, vav, heh, the Holy One, Blessed be He, with songs and praises.

Rashi

משלי קהלת - שניהם ספרי חכמה:

Proverbs, Ecclesiastes – the two are wisdom books.

שיר השירים - נראה בעיני שאמרו לעת זקנתו:

Song of Songs – it seems to me that it was said at the time of his old age.

Midrash rabah chir hachirim 1 10

תָּנֵי רַבִּי חִיָּא רַבָּה רַק לְעֵת זִקְנַת שְׁלֹמֹה שָׁרְתָה עָלָיו רוּחַ הַקֹּדֶשׁ וְאָמַר שְׁלשָׁה סְפָרִים: מִשְׁלֵי, וְקֹהֶלֶת, וְשִׁיר הַשִּׁירִים. רַבִּי יוֹנָתָן אָמַר שִׁיר הַשִּׁירִים כָּתַב תְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ מִשְׁלֵי, וְאַחַר כָּךְ קֹהֶלֶת, וּמַיְתֵי לָהּ רַבִּי יוֹנָתָן מִדֶּרֶךְ אֶרֶץ, כְּשֶׁאָדָם נַעַר אוֹמֵר דִּבְרֵי זֶמֶר, הִגְדִיל אוֹמֵר דִּבְרֵי מְשָׁלוֹת, הִזְקִין אוֹמֵר דִּבְרֵי הֲבָלִים. רַבִּי יַנַּאי חָמוּי דְּרַבִּי אַמֵּי אָמַר הַכֹּל מוֹדִים שֶׁקֹּהֶלֶת בַּסּוֹף אֲמָרָהּ.

Rabi hyah a enseigné lors de sa vieillesse l’esprit saint c’est emparé de Salomon et il a écrit trois livres les proverbes l’ecclésiaste et le quantique des quantiques, rabi jonathan a dit le quantique des quantiques il a écrit d’abord, ensuite les proverbes et ensuite l’ecclésiaste, et rabi jonathan le déduit de la vie quotidienne de l’homme, en général lorsqu’un homme est jeune il fait des poèmes, ensuite dans l’âge mure il fait des proverbes et lorsqu’il vieillit il dit que tout est vanité. Rabi yanai le beau père de rabi ami a dit tout le monde est d’accord que l’eclesiate il l’a ecrit a la fin.

Rois 1 chapitre 10

Rois 1, 10 (Français) 1 La reine de Saba, instruite de la renommée que Salomon avait acquise sous les auspices de l'Eternel, voulut l'éprouver en lui proposant des énigmes. 2 Elle se rendit à Jérusalem avec une nombreuse suite de chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité, de pierres précieuses, arriva auprès de Salomon et lui exposa toutes ses pensées. 3 Salomon satisfit à toutes ses questions; pas un seul point qui fût obscur pour le roi et dont il ne lui donnât la solution. 4 La reine de Saba, voyant toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait édifiée, 5 l'approvisionnement de sa table, la situation de ses officiers, les fonctions et le costume de ses serviteurs, ses échansons, les sacrifices offerts par lui à l'Eternel, fut transportée d'admiration, 6 et dit au roi: "C'était donc vrai, ce que j'ai entendu dire, dans mon pays, de tes discours et de ta sagesse! 7 Je ne croyais pas à ces propos, avant d'être venue ici et d'avoir vu de mes yeux; or, on ne m'avait pas dit la moitié de ce qui est, ta science et ton mérite sont supérieurs à ta réputation. 8 Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, qui t'entourent sans cesse et entendent tes sages paroles! 9 Soit loué l'Eternel, ton Dieu, qui t'a pris en affection et placé sur le trône d'Israël! Dans son amour constant pour ce peuple, il t'a fait roi pour que tu exerces le droit et la justice." 10 Et elle fit présent au roi de cent vingt kikkar d'or, d'aromates en très grande quantité et de pierres précieuses; on n'a plus vu, depuis, autant d'aromates que ceux-là, offerts par la reine de Saba au roi Salomon. 11 (En outre, la flotte de Hiram, qui rapportait de l'or d'Ofir, en rapporta aussi du bois d'almougghim en quantité énorme, et des pierres précieuses. 12 De ce bois d'almougghim, le roi fit des rampes pour la maison de Dieu et pour la maison royale, des harpes et des luths pour les chantres. On n'a apporté ni vu de semblable bois d'almougghim jusqu'à ce jour.) 13 A son tour, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et avait demandé, indépendamment des présents qu'il lui fit et qui furent dignes de sa puissance royale. Elle s'en retourna alors dans son pays avec ses serviteurs.

Rashi

כָּל חֶפְצָהּ. (בָּא אֵלֶיהָ וְנוֹלַד מִמֶּנָּה נְבוּכַדְנֶצַּר, וְהֶחֱרִיב הַבַּיִת שֶׁעָמַד אַרְבַּע מֵאוֹת וְעֶשֶׂר שָׁנִים בְּחֵלֶק כָּל שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים, מֵהָאֲרִ"י זַ"ל). מִלְּבַד אֲשֶׁר נָתַן לָהּ. מַתָּנוֹת וּמִגְדָּנוֹת הַמְּצוּיִין כָּאן וְאֵינָם מְצוּיִין בִּמְקוֹמָהּ.

All that she desired. (He had relations with her and Nevuchadnetzar was born, and he later destroyed the Beis [Hamikdosh] that had stood 410 years in the territory of all the twelve tribes. Rabbi Yitzchok [Luria] of blessed memory) [He gave her more,] in addition to giving her gifts and delicacies that are found here but are not found in her place.

Rois 1 3

Rois 1, 3 (Français) 1 Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Egypte: il épousa la fille de Pharaon et l'installa dans la Cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa propre maison, le temple du Seigneur et le mur d'enceinte de Jérusalem. 2 Cependant, le peuple sacrifiait sur les hauts-lieux, parce qu'aucune maison n'avait encore été, jusque-là, édifiée en l'honneur de l'Eternel. 3 Salomon aima le Seigneur, se conformant aux instructions de son père David; seulement, il offrait des sacrifices et brûlait de l'encens sur les hauts-lieux. 4 Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car là était le principal haut-lieu; et sur cet autel, Salomon offrit mille holocaustes. 5 Etant à Gabaon, Salomon vit, dans un songe nocturne, apparaître le Seigneur, qui lui dit: "Demande; que dois-je te donner?" 6 Salomon répondit: "Tu as témoigné à ton serviteur, à mon père David, une grande faveur, parce qu'il a marché devant toi avec sincérité, justice et droiture de cœur; et tu lui as continué cette faveur insigne en lui donnant un fils, son successeur sur le trône, comme il l'est aujourd'hui. 7 Maintenant donc, Eternel, mon Dieu, tu m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de David, mon père, et je suis un tout jeune homme, inhabile à me conduire. 8 Et ton serviteur est entouré d'un peuple qui est le tien, que tu as élu, peuple nombreux dont la multitude est incalculable. 9 Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant distinguer le bien du mal; autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci?" 10 Ce discours plut au Seigneur, satisfait de la demande exprimée par Salomon 11 et Dieu lui dit: "Parce que tu as fait une telle demande, parce que tu n'as demandé ni de longs jours, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis, que tu as seulement demandé l'intelligence afin de savoir rendre la justice, 12 j'acquiesce à ton désir je te donne un tel esprit de sagesse et d'intelligence, que ton pareil n'a pas existé avant toi ni ne se verra après toi. 13 Mais je te donne, de plus, ce que tu n'as pas demandé: la richesse et la gloire, en quoi ne t'égalera aucun des rois, pendant toute la durée de ta vie. 14 Et si tu marches dans mes voies, fidèle à mes lois et à mes préceptes, comme a fait David, ton père, je prolongerai tes jours." 15 Salomon s'éveilla et vit que c'était un songe. De retour à Jérusalem, il se présenta devant l'arche d'alliance du Seigneur, offrit des holocaustes et des sacrifices rémunératoires, et donna un festin à tous ses serviteurs. 16 En ce temps-là, deux femmes de mauvaise vie vinrent se présenter devant le roi. 17 Et l'une de ces femmes dit "Ecoute-moi, Seigneur! Moi et cette femme nous habitons la même maison; j'y ai donné naissance à un enfant, étant avec elle. 18 Trois jours après ma délivrance, cette femme a également accouché. Or, nous vivons ensemble, nul étranger n'habite avec nous la maison, nous deux seules y demeurons. 19 Pendant la nuit, l'enfant de cette femme est mort, parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20 Mais elle s'est levée au milieu de la nuit, a enlevé mon fils d'auprès de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couchée sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. 21 Comme je me disposais, le matin, à allaiter mon enfant, voici, il était mort! Je l'examinai attentivement quand il fit grand jour, et ce n'était pas là le fils que j'avais enfanté. 22 Non pas! dit l'autre femme, mon fils est vivant, et c'est le tien qui est mort! Point du tout, reprit la première, c'est le tien qui est mort, celui qui vit est le mien!" C'est ainsi qu'elles discutaient devant le roi. 23 Le roi dit alors: "L'une dit: Cet enfant qui vit est le mien, et c'est le tien qui est mort; l'autre dit: Non, c'est le tien qui est mort, celui qui vit est le mien." 24 Le roi ajouta: "Apportez-moi un glaive;" et l'on présenta un glaive au roi. 25 Et le roi dit: "Coupez en deux parts l'enfant vivant, et donnez-en une moitié à l'une de ces femmes, une moitié à l'autre." 26 La mère de l'enfant vivant, dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils, s'écria, parlant au roi: "De grâce, seigneur! Qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir!" Mais l'autre disait: "Ni toi ni moi ne l'aurons: coupez!" 27 Le roi reprit alors la parole et dit: "Donnez-lui l'enfant vivant et gardez-vous de le faire mourir: celle-ci est sa mère." 28 Tout Israël eut connaissance du jugement que le roi avait rendu, et ils furent saisis de respect pour le roi; car ils comprirent qu'une sagesse divine l'inspirait dans l'exercice de la justice.

Makot 23 b

א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה בבית דינו של שם דכתיב (בראשית לח, כו) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני מנא ידע דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה אזל נמי אינש אחרינא [לגבה] יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים:

The Gemara cites a somewhat similar statement. Rabbi Elazar says: In three places the Divine Spirit appeared before all to affirm that the action taken was appropriate: In the court of Shem, in the court of Samuel the Ramathite, and in the court of Solomon. The Gemara elaborates: This occurred in the court of Shem, as it is written in the context of the episode of Judah and Tamar: “And Judah acknowledged them and said: She is more righteous than I [mimmenni]” (Genesis 38:26). How did Judah know that Tamar’s assertion that she was bearing his child was correct? Perhaps, just as he went to her and hired her as a prostitute, another person went to her and hired her as well, and he is not the father. Rather, a Divine Voice emerged and said: It is from Me [mimmenni] that these secrets emerged. God affirmed that her assertion was correct and that it was His divine plan that Judah would father a child from Tamar.

בבית דינו של שמואל דכתיב (שמואל א יב, ג) הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ויאמר עד ה' ועד משיחו כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד ויאמר ויאמרו מיבעי ליה יצאת בת קול ואמרה אני עד בדבר זה

Likewise, this occurred in the court of Samuel, as it is written: “Here I am; testify against me before the Lord and before His anointed: Whose ox have I taken…And they said: You have neither defrauded us nor oppressed us…And he said to them: The Lord is witness against you, and His anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. And he said: He is witness” (I Samuel 12:3–5). Based on the context, instead of the singular: “And he said,” the plural: And they said, should have been written, as the verse appears to be the reply of the Jewish people to Samuel’s challenge, attesting to the truth of his statement. Rather, a Divine Voice emerged and said: I, God, am witness to this matter.

בבית דינו של שלמה דכתיב (מלכים א ג, כז) ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו (כי) היא אמו מנא ידע דלמא איערומא מיערמא יצאת בת קול ואמרה היא אמו

This occurred in the court of Solomon, when the Divine Spirit appeared in the dispute between two prostitutes over who was the mother of the surviving child, as it is written: “And the king answered and said: Give her the living child, and do not slay him; she is his mother” (I Kings 3:27). How did Solomon know that she was the mother? Perhaps she was devious and was not the mother of the surviving child at all. Rather, a Divine Voice emerged and said: She is his mother.

130 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page