top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Chir HaChirim 6

Updated: Jun 9, 2020 

Les documents

 

Textes

Cantique des cantiques 1 5

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם; כְּאָהֳלֵי קֵדָר, כִּירִיעוֹת שְׁלֹמֹה. 

Je suis noircie, ô filles de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kêdar, comme les pavillons de Salomon.

Rashi

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה וגו'. אַתֶּם רַעְיוֹתַי, אַל אֵקַל בְּעֵינֵיכֶם אַף אִם עֲזָבַנִי אִישִׁי מִפְּנֵי שַׁחֲרוּת שֶׁבִּי, כִּי שְׁחוֹרָה אֲנִי עַל יְדֵי שְׁזִיפַת הַשֶּׁמֶשׁ, וְנָאוָה אֲנִי בְחִתּוּךְ אֵבָרִים נָאִים. אִם אֲנִי שְׁחוֹרָה כְּאָהֳלֵי קֵדָר הַמַּשְׁחִירִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים, שֶׁהֵם פְּרוּסִים תָּמִיד בַּמִּדְבָּרוֹת, קַלָּה אֲנִי לְהִתְכַּבֵּס לִהְיוֹת כִּירִיעוֹת שְׁלֹמֹה. דֻּגְמָא הִיא זוּ: אוֹמֶרֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל לָאֻמּוֹת: "שְׁחוֹרָה אֲנִי בְמַעֲשַׂי וְנָאָה אֲנִי בְמַעֲשֵׂה אֲבוֹתַי, וְאַף בְּמַעֲשַׂי, יֵשׁ מֵהֶם נָאִים, אִם יֵשׁ בִּי עֲוֹן הָעֵגֶל, יֵשׁ בִּי כְנֶגְדּוֹ זְכוּת קַבָּלַת הַתּוֹרָה". וְקוֹרֵא לָאֻמּוֹת "בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם" עַל שֵׁם שֶׁהִיא עֲתִידָה לֵעָשׂוֹת מֶטְרוֹפּוֹלִין לְכֻלָּן, כְּמוֹ שֶׁנִּבָּא יְחֶזְקֵאל "וְנָתַתִּי אֶתְהֶן לָךְ לְבָנוֹת", כְּמוֹ "עֶקְרוֹן וּבְנֹתֶיהָ":

I am black but comely, etc. You, my friends, let me not be light in your eyes. Even if my husband has left me because of my blackness, for I am black because of the tanning of the sun, but I am comely with the shape of beautiful limbs. Though I am black like the tents of Keidar, which are blackened because of the rains, for they are always spread out in the wilderness, I am easily cleansed to become like the curtains of Shlomo. The allegory is: The congregation of Yisroel says to the nations, “I am black in my deeds [i.e., sins], but I am comely by virtue of the deeds of my ancestors, and even some of my deeds are comely. If I bear the iniquity of the [golden] calf,20According to Targum the faces of the Bnei Yisroel actually turned black like the skin of the Cushites, when they sinned with the golden calf. After they repented the blackness went away. I can offset it with the merit of the acceptance of the Torah.” [Scripture] calls the nations, “the daughters בְּנוֹת of Yerusholayim” because it is destined to become the metropolis for them all, as Yechezkeil prophesied, “I will give them to you as surrounding villages לְבָנוֹת,”21Yechezkeil 16:61. and similarly, “Ekron, and its suburbs וּבְנֹתֶיהָ.”


Psaumes 124

נַפְשֵׁנוּ-- כְּצִפּוֹר נִמְלְטָה, מִפַּח יוֹקְשִׁים:הַפַּח נִשְׁבָּר, וַאֲנַחְנוּ נִמְלָטְנוּ. ח עֶזְרֵנוּ, בְּשֵׁם יְהוָה-- עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ.

Notre âme a été sauvée comme un passereau du filet des oiseleurs: le filet s’est rompu, et nous sommes sains et saufs. 8 Notre salut est dans le nom de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre.

הרב יעב"ץ. זמרת הארץ

ב' פעמים לוח שגימטרייה פ"ח, וזהו הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, כי ידוע מה שאמרו רז"ל שמות רבה פרשה מ"ג, שעל ידי שבירת הלוחות נדונו ישראל כפנויה, ובזה נמלטו מכליה רמזה לו. כשיעזור בתורה להעלות מיין נוקבין

La valeure numerique des 2 tables équivaut a 88, piège, c’est le piège qui s’est casse, et nous avons pu nous échapper, car comme le dit le midrash, par la brisure des tables les juifs ont été considérés comme une femme celibataire, et grâce a cela ils ont été sauves de l’extermination. Lorsque l’on se renforce dans la torah pour faire monter les eaux féminines.


ויקרא ז ל"ז

זֹאת הַתּוֹרָה, לָעֹלָה לַמִּנְחָה, וְלַחַטָּאת, וְלָאָשָׁם; וְלַמִּלּוּאִים--וּלְזֶבַח, הַשְּׁלָמִים. 

Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;

Or hahaym

וקודם אקדים דברי רז''ל אנשי אמת שונים בש''ע נהורים אשר אמרו כי תכלית עסק התורה הוא לברר ניצוצי הקדושה אשר נפלו ואשר נאנסו מהקדושה ולהחזירם ביחוד שלם לכמות שהיו, והם שני בחינות, האחד ניצוצי הקדושה שירדו בעולם התהו לסיבה ידועה לו והמושג ליודעי דעת יספיק לטעם נכון, והשני הם נפשות העשוקות אשר עשק אדם בליעל מאדם הראשון בחטאו אשר שלל שלל רב, כידוע הפלגת הנשמות אשר הרבה לעשוק, ואין לך דבר שפוקד עליו להוציא בולעו מפיו זולת אמצעות עסק התורה יעשה כל דבר עיקר. יעלה ניצוצי הקדושה שנפלו קודם עולם התיקון, ויוציא מס''מ בולעו מפיו ומפוצצו וממחה כוחו עד אשר יקיא חיל בלע, והוא מאמרם ז''ל (קדושין ל:) אם פגע וכו' אם אבן הוא נימוח ואם ברזל מתפוצץ.

Let me first preface my remarks by recalling that numerous Kabbalists who have engaged in a study of these matters have said that the principal purpose of Torah and its study is to recapture sparks of sanctity which have "fallen" and as a result are being held captive. We are dealing with two separate aspects of fallen sparks of sanctity here. One refers to the sparks of sanctity which descended into the world of chaos for reasons which are well known. The term "sparks" of sanctity is enough for these students of Kabbalah to know what we are talking about. The second aspect of that term is that it refers to souls which are being oppressed by cruel humans ever since the time Adam sinned in גן עדן. At that time Adam provided the negative elements in our world with a great deal of spiritual loot. The only way such souls can be rescued from the clutches of the spiritually negative forces which hold them captive is the study of Torah in such a way that Torah becomes the mainstay of our lives. Torah is the only effective antidote to the forces of Samael (the evil urge) as we know from Kidushin 30: "If Samael attacks you drag him to the hall of Torah study. If he had been as hard as stone before you dragged him to the house of Torah study you will find that he melts; if he had been as tough as iron he will explode."בני יששכר מאמרי השבתות מאמר א - שם שבת


ח) שבת. עקודי"ם נקודי"ם ברודי"ם [בראשית לא י] בגימטריא שב"ת, הוא על פי דברי הזהר הנ"ל [ח"ב] דף צ"ב ע"א שבת איהו כללא דאורייתא וכל רזין דאורייתא ביה תליין עכ"ל, כבר ידוע לך עיקר רזין דאורייתא הוא סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה עולם התהו ועולם התקון בסודות המתקלא, והן המה עולמות הנקראים עקודי"ם נקודי"ם ברודי"ם בגימטריא שב"ת דאיהו יומא דאורייתא, בו בסגולה לעסוק ברזין דאורייתא, הוא שבת אשר הוא זכרון למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, על כן בו יסוגל עסק הרזין במעשה בראשית ומעשה מרכבה

Il est connu que les ecrets de la torah depndent de deux secrets celui de la création du monde et celui du maasseh merkavah, c’est dire le monde du tohu, et le monde de la reparation.


Or hahaym genese 28 14

ואומרו מלאכי אלהים עולים וגו' ירמוז אל בחינת מעשים טובים אשר ישתדל אדם בעולם הזה ויעלה באמצעותה אורות עליונים בשורש נשמתן והם נקראים בדבריהם ז"ל (זהר ח"א יח) מיין נוקבין להם יקרא מלאכי אלהים, וכן הוא במשנת חסידים (אבות פ"ד) העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד, ובעלות אלו ירדו מיין דכורין כי בהתעוררות התחתונים יתעוררו מים העליונים להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו, והוא אומרו ויורדים בו.


The מלאכים עולים ויורדים, the angels described as ascending and descending in Jacob's dream are an allusion to the good deeds which man attempts to perform in this world and which enable his soul to transmit light of a supernatural dimension to the source his soul emanates from. These are called מיין נוקבים, "feminine waters" in the Zohar 1,18. Another name for these lights is מלאכי אלוקים, "angels of G'd." In Avot 4,11 Rabbi Eliezer ben Yaakov calls the products of each good deed פרקליט, advocate. When these advocates rise heavenwards they in turn activate "masculine waters" to descend. [The Torah refers to that impact on what descends on man's soul in the words ויורדים בו, "they descend upon him."


Rashi genesis 1 1

רֵאשִׁית. אָמַר רַבִּי יִצְחָק לֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵהַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם שֶׁהִיא מִצְוָה רִאשׁוֹנָה שֶׁנִּצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל וּמַה טַּעַם פָּתַח בִּבְרֵאשִׁית מִשּׁוּם (תְּהִלִּים קי"א) כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם שֶׁאִם יֹאמְרוּ אוּמוֹת הָעוֹלָם לְיִשְׂרָאֵל לִסְטִים אַתֶּם שֶׁכְּבַשְׁתֶּם אֲרָצוֹת שִׁבְעָה גּוֹיִם הֵם אוֹמְרִים לָהֶם כָּל הָאָרֶץ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִיא הוּא בְּרָאָהּ וּנְתָנָהּ לַאֲשֶׁר יָשַׁר בְּעֵינָיו בִּרְצוֹנוֹ נְתָנָהּ לָהֶם וּבִרְצוֹנוֹ נְטָלָהּ מֵהֶם וּנְתָנָהּ לָנוּ:

Au commencement Rabi Yits‘haq a enseigné : La Tora, [en tant qu’elle constitue essentiellement un code de lois], aurait dû commencer par : « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois » (Chemoth, 12, 2), puisque c’est par ce verset qu’est édictée la première mitswa prescrite à Israël. Pourquoi débute-t-elle avec Beréchith ? « La puissance de Ses hauts faits, Il l’a révélée à Son peuple, en lui donnant l’héritage des nations » (Tehilim 111, 6). Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël : « Vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des sept nations ! », on pourra leur répondre : « Toute la terre appartient au Saint béni soit-Il. C’est Lui qui l’a créée et Il l’a donnée à qui bon lui a semblé. (Cf. Yirmeya 27, 5). C’est par Sa volonté qu’Il les a données à ces peuples, et c’est par Sa volonté qu’Il les leur a reprises et qu’Il nous les a données ! » (Yalqout chim‘oni, Bo 187).


שפת אמת שמות פרשת בא


והוא כמו קושית ר' יצחק לא הי' צריך התורה להתחיל אלא מהחודש הזה כו'. ולמה פתח בבראשית. פי' כל העולם התהו קודם ב' אלפים תורה. כ"ז הי' כדי לתת להם נחלת גוים. למען שתי אותותי. פי' כי הכל נברא מכ"ב אותיות התורה ואין לך דבר שלא יהי' בו ציור אותיות ונתלבשו אותיות הקדושים בכל הבריאה כדי שבנ"י יתקנו כל אלה הדברים. ועי"ז יזכו בכל כוחות התורה שמתפשטין בכל הדברים.48 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page