top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Chir HaChirim 16

Updated: Jul 15, 2020 

Les documents

 

הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים, אַף-עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה.

Que tues beau, mon bien-aimé, et combien aimable! Notre couche est un lit de verdure. 


Rashi

הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים. לֹא הַיֹּפִי שֶׁלִּי אֶלָּא שֶׁלְּךָ. אַתָּה הוּא הַיָּפֶה:

You are handsome, my beloved, most handsome. The beauty is not mine, but Yours; You are the handsome one.

אַף נָעִים. שֶׁעָבַרְתָּ עַל פְּשָׁעַי וְהִשְׁרֵיתָ שְׁכִינָתְךָ בְּתוֹכֵנוּ. וְזֶהוּ קִלּוּס שֶׁל יְרִידַת הָאֵשׁ "וַיַּרְא כָּל הָעָם וַיָּרֹנּוּ":

Most handsome. For You overlooked my transgressions and caused Your Shechinah to rest in our midst. This is the praise61By Yisroel to God. of the descent of the fire, “and all the people saw and shouted for joy.”62Vayikra 9:24.

אַף עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה. עַל יְדֵי נְעִימוֹתֶיךָ, הִנֵּה רַעֲנָנָה עַרְשֵׂנוּ בְּבָנֵינוּ וּבִבְנוֹתֵינוּ שֶׁהֵם כֻּלָּם נִקְבָּצִים אֵלֶיךָ פֹה, שֶׁנֶּאֱמַר "וַתִּקָּהֵל הָעֵדָה וגו'". הַמִּשְׁכָּן קָרוּי מִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר "הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה". וְכֵן הַמִּקְדָּשׁ קָרוּי מִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר בְּיוֹאָשׁ ""בַּחֲדַר הַמִּטּוֹת" אֲשֶׁר "בְּבֵית הָאֱלֹקִים", עַל שֶׁהֵם פִּרְיָן וְרִבְיָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל:

Indeed our bed is fresh. Through your pleasantness, behold our couch is fresh with our sons and daughters, all of whom gather unto You here, as it is said, “and the assembly was gathered, etc.”63Vayikra 8:4. The Tabernacle is called a bed, as it is stated, “Behold the bed of Shlomo,”64Below 3:7. and similarly, the [Beis] Hamikdosh is called a bed, as it is said concerning Yo’ash, “in the bed chamber” which was in the “House of God,”65II Divrei Hayomim 22:11, 12. because they are the source of Yisroel’s fruitfulness and procreation.

Levitique 9

Moïse et Aaron entrèrent dans la Tente d'assignation; ils ressortirent et bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. 24 Un feu s'élança de devant le Seigneur, et consuma, sur l'autel, l'holocauste et les graisses. A cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie, et ils tombèrent sur leurs faces.

Les fils d'Aaron, Nadab et Abihou, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant le Seigneur un feu profane sans qu'il le leur eût commandé. 2 Et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur. 3 Moïse dit à Aaron: "C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant: Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple!"

Levitique 8

4 Moïse se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté s'assembla à l'entrée de la Tente d'assignation. 5 Et Moïse dit à la communauté: "Voici le cérémonial que l'Éternel a ordonné d'accomplir." 6 Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. 7 Il lui passa la tunique, le ceignit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par-dessus, et l'entoura de la ceinture de l'éphod, au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui; 8 il posa sur lui le pectoral, et ajouta au pectoral les ourîm et les toummim: 9 il mit la tiare sur sa tête, et fixa sur la tiare, du côté de la face, la plaque d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse. 10 Puis Moïse prit l'huile d'onction, en oignit le tabernacle et tout son contenu, et les consacra ainsi; 11 en aspergea sept fois l'autel, oignit ensuite l'autel et tous ses ustensiles, la cuve et son support, pour les consacrer; 12 et il versa de cette huile d'onction sur la tête d'Aaron, et il l'oignit pour le consacrer. 13 Puis Moïse fit approcher les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes et les coiffa de turbans, comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse.

Genese 29

Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. Elle dit: "Ah! désormais mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné trois fils." C'est pourquoi on l'appela Lévi.

Rashi

עַל כֵּן. כָּל מִי שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ עַל כֵּן מְרוּבֶּה בְּאוּכְלוּסִין חוּץ מִלֵּוִי שֶׁהָאָרוֹן הָיָה מְכַלֶּה בָּהֶם:

C’est pourquoi Pour chacun des fils à l’occasion de la nomination duquel il est écrit : « c’est pourquoi », cette expression est l’annonce qu’il aura une descendance nombreuse, sauf pour la tribu de Léwi, chargée du transport de l’Arche Sainte, dont toute faute commise par ses membres était passible de mort (Beréchith raba 71, 4).

Livre des rois 2 11

1 Athalie, mère d'Achazia, voyant son fils mort, se mit à exterminer toute la race royale. 2 Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Achazia, se saisit de Joas, fils d'Achazia, l'arracha furtivement d'entre les fils du roi, qui avaient été mis à mort, l'installa, lui et sa nourrice, dans la chambre des lits. On le déroba aux regards d'Athalie, et ainsi il échappa à la mort. 3 Il resta avec elle dans le temple de l'Eternel, se tenant caché pendant six ans, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. 4 La septième année, Joïada envoya convoquer les centeniers des Cariens et des gardes et les fit entrer près de lui dans le temple de l'Eternel. Il conclut un pacte avec eux et leur fit prêter serment dans la maison de l'Eternel; puis il leur montra le fils du roi. 5 Il leur donna les instructions suivantes: "Voici ce que vous ferez: un tiers d'entre vous, de ceux qui prennent la semaine, montera la garde à la maison du roi, 6 un tiers à la porte de Sour et un tiers à la porte placée derrière les coureurs; vous exercerez votre surveillance sur la maison, du côté de l'entrée. 7 Deux sections, composées de tous ceux qui quittent le service de la semaine, monteront la garde au temple de l'Eternel, à la disposition du roi. 8 Vous ferez cercle autour du roi, les armes à la main, et quiconque voudra fendre les rangs sera mis à mort; vous accompagnerez le roi dans toutes ses démarches." 9 Les centeniers exécutèrent fidèlement les ordres donnés par Joïada, le prêtre; ils prirent chacun leurs hommes, ceux qui commençaient et ceux qui avaient fini la semaine, et ils vinrent près de Joïada, le prêtre. 10 Le prêtre délivra aux centeniers les lances et les boucliers déposés par David dans le temple de l'Eternel. 11 Les gardes, armes en main, rangés en partant du côté droit jusqu'au côté gauche du temple, devant l'autel et le sanctuaire, entouraient le roi. 12 Joïada fit sortir le fils du roi et lui remit la couronne et le "témoignage"; on le proclama roi, on l'oignit, et, au milieu des applaudissements, on cria: "Vive le roi!" 13 Athalie, entendant la voix des gardes et du peuple, accourut au milieu de la foule dans le temple de l'Eternel. 14 Elle regarda et vit ce spectacle: le roi debout sur l'estrade selon l'usage, les chefs et les trompettes acclamant le roi, toute la foule manifestant sa joie en sonnant de la trompette. A cette vue, Athalie déchira ses vêtements et s'écria: "Trahison, trahison!" 15 Joïada, le pontife, adressa aux centeniers qui commandaient les troupes l'ordre suivant: "Faites-la sortir des rangs, et qui la suivra, qu'on l'exécute avec le glaive!" Car le pontife avait recommandé qu'elle ne fût pas mise à mort dans la maison de l'Eternel. 16 On fit place devant elle, et elle prit le chemin de l'entrée des chevaux pour se rendre au palais royal; là, elle fut mise à mort.


Sotah 42b

שמואל ב כא, כב) ואת ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו מאי נינהו אמר רב חסדא סף ומדון גלית וישבי בנוב

The Gemara continues its discussion of the battle of David and Goliath. “These four were born to Harafa in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants” (II Samuel 21:22). The Gemara asks: What are the names of the four siblings mentioned here? Rav Ḥisda said: They are Saph, and Madon, Goliath, and Ishbi in Nob (see II Samuel 21:16–20).

ויפלו ביד דוד וביד עבדיו דכתיב (רות א, יד) ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה דרש רבא בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה זכתה ויצאו ממנה ארבעה גבורים שנאמר (רות א, יד) ותשאנה קולן ותבכינה עוד

It says: “And they fell into the hands of David and his servants.” Why? It is because of the acts of their forebears, as it is written: “And Orpah kissed her mother-in-law, and Ruth cleaved to her” (Ruth 1:14). Rabbi Yitzḥak says: The Holy One, Blessed be He, said: The children of the one who kissed, referring to the four giants descended from Orpah, will come and fall into the hand of the children of the one who cleaved, referring to David, who was descended from Ruth. Rava taught: As a reward for the four tears that Orpah shed in sadness over her mother-in-law, she merited four mighty warriors descended from her, as it is stated: “And they lifted up their voice and wept again” (Ruth 1:14).

Sanhedrin 95

(שמואל ב כא, טז) וישבי בנוב אשר בילידי הרפה ומשקל קינו שלש מאות משקל נחשת והוא חגור חדשה ויאמר להכות את דוד מאי וישבי בנוב אמר רב יהודה אמר רב איש שבא על עסקי נוב א"ל הקב"ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים ועל ידך נטרד דואג האדומי ועל ידך נהרגו שאול ושלשת בניו

§ Apropos the massacre of Nov, the Gemara relates: “And Ishbibenob, who was of the sons of the giant, the weight of whose spear was three hundred shekels of brass; and he was girded with new armor and planned to slay David” (II Samuel 21:16). The Gemara asks: What is the meaning of Ishbibenob? Rav Yehuda says that Rav says: This is a man [ish] who came to punish David over matters of Nov. The Holy One, Blessed be He, said to David: Until when will this sin be concealed in your hand without punishment? Through your actions the inhabitants of Nov, the city of priests, were massacred, and through your actions, Doeg the Edomite was banished from the World-to-Come, and through your actions Saul and his three sons were killed.

רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד אויב אמר לפניו רבונו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי

God said to David: Your arrival in Nov and your misleading Ahimelech the priest generated the chain of events, and therefore you must be punished. You may choose the punishment. Is it your desire that your descendants will cease to exist or that you will be handed to the enemy? David said before Him: Master of the Universe, it is preferable that I will be handed to the enemy and my descendants will not cease to exist.

יומא חד נפק לשכור בזאי אתא שטן ואדמי ליה כטביא פתק ביה גירא ולא מטייה משכיה עד דאמטייה לארץ פלשתים כדחזייה ישבי בנוב אמר היינו האי דקטליה לגלית אחי כפתיה קמטיה אותביה ושדייה תותי בי בדייא אתעביד ליה ניסא מכא ליה ארעא מתותיה היינו דכתיב (תהלים יח, לז) תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסולי

One day David went to hunt with a falcon [liskor bazzai]. Satan came and appeared to him as a deer. He shot an arrow at the deer, and the arrow did not reach it. Satan led David to follow the deer until he reached the land of the Philistines. When Ishbibenob saw David he said: This is that person who killed Goliath, my brother. He bound him, doubled him over, and placed him on the ground, and then he cast him under the beam of an olive press to crush him. A miracle was performed for him, and the earth opened beneath him so he was not crushed by the beam. That is the meaning of that which is written: “You have enlarged my steps beneath me, that my feet did not slip” (Psalms 18:37).

ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה אבישי בן צרויה הוה קא חייף רישיה בד' גרבי דמיא חזינהו כתמי דמא איכא דאמרי אתא יונה איטריף קמיה אמר כנסת ישראל ליונה אימתילא שנאמר (תהלים סח, יד) כנפי יונה נחפה בכסף שמע מינה דוד מלכא דישראל בצערא שרי אתא לביתיה ולא אשכחיה אמר תנן אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין משתמשין בשרביטו בשעת הסכנה מאי אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה בשעת הסכנה שפיר דמי

The Gemara relates: That day at dusk on Shabbat eve, Abishai ben Zeruiah shampooed his hair with four jugs of water in preparation for Shabbat. He saw four bloodstains. There are those who say: A dove came and fluttered its wings before him. Abishai said: The congregation of Israel is likened to a dove, as it is stated: “You shall shine as the wings of a dove covered with silver and her pinions with yellow gold” (Psalms 68:14); conclude from it that David, king of Israel, is in a state of distress. He came to David’s house and did not find him. Abishai said that we learned in a mishna (22a): One may not ride on the king’s horse, and one may not sit on his throne, and one may not use his scepter. In a period of danger, what is the halakha? He came and asked in the study hall what the ruling is in that situation. They said to him: In a period of danger one may well do so.

רכביה לפרדיה וקם ואזל קפצה ליה ארעא בהדי דקא מסגי חזייה לערפה אמיה דהוות נוולא כי חזיתיה פסקתה לפילכה שדתיה עילויה סברא למקטליה אמרה ליה עלם אייתי לי פלך פתקיה בריש מוחה וקטלה

He mounted the king’s mule and arose and went to the land of the Philistines. The land miraculously contracted for him and he arrived quickly. As he was progressing he saw Orpah, Ishbibenob’s mother, who was spinning thread with a spindle. When she saw him, she removed her spindle and threw it at him, intending to kill him. After failing to do so, she said to Abishai: Young man, bring me my spindle. He threw the spindle and struck her at the top of her brain and killed her.

כד חזייה ישבי בנוב אמר השתא הוו בי תרין וקטלין לי פתקיה לדוד לעילא ודץ ליה לרומחיה אמר ניפול עלה ונקטל אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא

When Ishbibenob saw him, he said: Now they are two, David and Abishai, and they will kill me. He threw David up in the air, and stuck his spear into the ground. He said: Let David fall upon it and die. Abishai recited a sacred name of God and suspended David between heaven and earth so that he would not fall.

ונימא ליה איהו אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין

The Gemara asks: And let David himself recite the name of God and save himself. Why did he need Abishai? The Gemara answers: A prisoner does not release himself from a prison but requires someone else to release him. Similarly, one in danger is incapable of rescuing himself.

א"ל מאי בעית הכא א"ל הכי אמר לי קודשא בריך הוא והכי אהדרי ליה א"ל אפיך צלותיך בר ברך קירא ליזבון ואת לא תצטער

Abishai said to David: What do you seek here and why did you fall into Ishbibenob’s hands? David said to him: This is what the Holy One, Blessed be He, said to me, and this is what I responded to Him; the time to submit to my enemy has arrived. Abishai said to him: Reverse your prayer and pray that your descendants will cease to exist rather than that you will be handed to the enemy, in accordance with the adage that people say: Let your son’s son be a poor peddler and sell wax, and you will not suffer. Do not limit your expenses to leave an inheritance for your descendants.

א"ל אי הכי סייע בהדן היינו דכתיב (שמואל ב כא, יז) ויעזור לו אבישי בן צרויה אמר רב יהודה אמר רב שעזרו בתפלה אמר אבישי שם ואחתיה

David said to him: If so, help me. That is the meaning of that which is written: “And Abishai, son of Zeruiah, came to his aid, and smote the Philistine and killed him” (II Samuel 21:17). Rav Yehuda says that Rav says: This means that he came to his aid in prayer. Abishai recited another sacred name of God and caused David to land safely after being suspended between heaven and earth, and they fled.

הוה קא רדיף בתרייהו כי מטא קובי אמרי קום ביה כי מטא בי תרי אמרי בתרי גוריין קטלוה לאריא אמרי ליה זיל אשתכח לערפה אימיך בקיברא כי אדכרו ליה שמא דאימיה כחש חיליה וקטליה היינו דכתיב (שמואל ב כא, יז) אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל

Ishbibenob pursued them, intending to kill them. When they reached the place named Kuvi they said: The name of the place is an abbreviation for the phrase meaning: Stand and battle against him [kum beih]. When they reached a place called Bei Terei, David and Abishai said: With two [bitrei] cubs they killed the lion, meaning they expected to be successful. They said to Ishbibenob: Go find Orpah, your mother, in the grave. When they mentioned his mother’s name to him and told him she died, his strength diminished, and they killed him. The Gemara notes: It is after this that it is written: “Then David’s men took an oath to him saying: You shall not go with us to war anymore and you will not douse the lamp of Israel” (II Samuel 21:17).


Sanhedrin 104

ושגגתה עולה זדון דאמר רב יהודה אמר רב אלמלי הלווהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרגה נוב עיר הכהנים ולא נטרד דואג האדמי ולא נהרג שאול ושלשת בניו

And the fact that an unwitting transgression with regard to it is at times considered an intentional transgression is derived as Rav Yehuda says that Rav says: Had Jonathan lent David two loaves of bread when he was fleeing Saul, David would not have sought sustenance from the priests in Nov. The residents of Nov, city of the priests, would not have been killed, and Doeg the Edomite would not have been banished from the World-to-Come, and Saul and his three sons would not have been killed as punishment for that massacre.

Samuel 1 21

1 Il se mit en route et partit, tandis que Jonathan retourna à la ville. 2 David arriva à Nob, chez le prêtre Ahimélec. Celui-ci courut à sa rencontre et lui dit: "D'où vient que tu es seul et que personne ne t'accompagne?" 3 "Le roi, lui répondit David, m'a donné une mission et m'a dit: Que personne ne sache rien de la mission et de l'ordre que je te donne. Quant aux serviteurs, je leur ai donné rendez-vous à certaine place. 4 Et maintenant, ce que tu as sous la main, donne-le moi, cinq pains, ou n'importe quoi." 5 Le prêtre dit à David "Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, seulement du pain consacré, pourvu que tes serviteurs se soient tenus éloignés des femmes." 6 "Certes, répondit David au prêtre, nulle femme n'était à notre portée, depuis environ deux ou trois jours que je suis parti, et les vases des serviteurs sont restés purs. S'il en est ainsi par rapport aux choses profanes, à plus forte raison aujourd'hui que les vases doivent servir à un objet consacré" 7 Le prêtre lui donna donc du pain sacré, car il n'y en avait pas d'autre que les pains de proposition, qu'on enlevait de devant le Seigneur, pour y substituer, le jour même, du pain frais. 8 Or, là se trouvait, en ce moment, un des serviteurs de Saül, retenu en présence du Seigneur; son nom était Doëg l'Iduméen, intendant des troupeaux de Saül. 9 David dit à Ahimélec: "N'as-tu pas ici sous la main quelque lance ou épée? Je n'ai emporté ni mon épée ni mes autres armes, car l'ordre du roi était pressant." 10 Le prêtre répondit: "L'épée de Goliath, le Philistin, que tu as vaincu dans la vallée du Térébinthe, est là, derrière l'éphod, enveloppée dans un drap. Prends-la si tu veux, car il n'y en a point d'autre ici. Elle n'a pas sa pareille, répliqua David, donne-la moi.

Samuel 1 20

Le matin venu, Jonathan se rendit aux champs, à l'endroit convenu avec David; un jeune serviteur l'accompagnait. 36 Il dit à son serviteur: "Cours ramasser, je te prie, les flèches que je lancerai." Le serviteur courut, mais lui, il lança les flèches de manière à le dépasser. 37 Comme le serviteur atteignit l'endroit où Jonathan avait dirigé les flèches, celui-ci lui cria: "Mais les flèches sont en avant de toi!" 38 Puis Jonathan cria au serviteur: "Vite, hâte-toi, ne t'arrête point!" Et le serviteur de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. 39 Or, le serviteur ne s'était douté de rien; Jonathan et David seuls étaient d'intelligence. 40 Jonathan remit ses armes à son serviteur et lui dit: "Va, porte cela à la ville." 41 Le serviteur parti, David vint du côté du midi, tomba la face contre terre et se prosterna trois fois. Ils s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, David surtout versa d'abondantes larmes. 42 Et Jonathan dit à David: "Va en paix, puisque nous nous sommes juré mutuellement au nom de l'Eternel, en disant: Que Dieu soit entre toi et moi, entre ta postérité et la mienne, à tout jamais!"35 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page