top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Yitro 5779

Video en 2 parties. 

Les documents

 

Prière du matin de Chabat

יִשמַח משֶׁה בְּמַתְּנַת חֶלְקו. כִּי עֶבֶד נֶאֱמָן קָרָאתָ לּו. כְּלִיל תִּפְאֶרֶת בְּראשׁו נָתַתָּ. בְּעָמְדו לְפָנֶיךָ עַל הַר סִינַי. וּשְׁנֵי לֻחות אֲבָנִים הורִיד בְּיָדו. וְכָתוּב בָּהֶם שְׁמִירַת שַׁבָּת. וְכֵן כָּתוּב בְּתורָתֶךָ:

Que Moshe se réjouisse lorsqu’il a reçu sa part car tu l’as appelé « un esclave honnête » une couronne de gloire tu as donne sur sa tête lorsqu’il s’est dresse devant toi sur le mont Sinaï, et deux tables de pierre il a fait descendre dans sa main, et il était écrit en elle la garde su Chabat, et c’est ainsi qu’il est marque dans ta torah.


וְשָׁמְרוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶת-הַשַּׁבָּת, לַעֲשׂוֹת אֶת-הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם, בְּרִית עוֹלָם. יז בֵּינִי, וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--אוֹת הִוא, לְעֹלָם: כִּי-שֵׁשֶׁת יָמִים, עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ.

Les enfants d’Israël seront donc fidèles au sabbat, en l’observant dans toutes leurs générations comme un pacte immuable. 17 Entre moi et les enfants d’Israël c’est un symbole perpétuel, attestant qu’en six jours, l’Éternel a fait les cieux et la terre, et que, le septième jour, il a mis fin à l’œuvre et s’est reposé.

Prière de moussaf de Chabat

תִּכַּנְתָּ שַׁבָּת, רָצִיתָ קָרְבּנוֹתֶיהָ, צִוִּיתָ פֵירוּשֶׁיהָ עִם סִדּוּרֵי נְסָכֶיהָ, מְעַנּגֶיהָ לעוֹלָם כָּבוֹד יִנְחָלוּ, טוֹעֲמֶיהָ חַיִּים זָכוּ, וְגַם הָאוֹהֲבִים דְבָרֶיהָ - גְּדֻלָּה בָחָרוּ. אָז מִסִּינַי נִצְטַוּוּ צִוּוּיֵי פעָלֶיהָ כָּרָאוּי:

Tu as instauré le Chabat tu as voulu ses sacrifices, tu as ordonné ses interdits avec l’ordre de ses libations, ceux qui s’en délectent hériterons d’un honneur éternel, ceux qui y ont goute ont mérité la vie, et même ceux qui aiment sa parole ont choisi la grandeur, alors du Sinaï ont été ordonné les ordonnances de ses actions de manière appropriée.

 

Talmud yomah 85b

ר' שמעון בן מנסיא אומר (שמות לא, טז) ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו (ויקרא יח, ה) וחי בהם ולא שימות בהם

Rabbi Shimon ben Menasya said: It is stated: “And the children of Israel shall keep Shabbat, to observe Shabbat” (Exodus 31:16).The Torah said: Desecrate one Shabbat on his behalf so he will observe many Shabbatot. Rav Yehuda said that Shmuel said: If I would have been there among those Sages who debated this question, I would have said that my proof is preferable to theirs, as it states: “You shall keep My statutes and My ordinances, which a person shall do and live by them” (Leviticus 18:5), and not that he should die by them. In all circumstances, one must take care not to die as a result of fulfilling the mitzvot.

Talmud chabat 69

היודע עיקר שבת: מנהני מילי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תרי קראי כתיבי ושמרו בני ישראל את השבת וכתיב ואת שבתתי תשמרו הא כיצד ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה ואת שבתתי תשמרו שמירה אחת לכל שבת ושבת

We learned in the mishna that there is a difference in halakhabetween one who knows the essence of Shabbat and one who does not know it. The Gemara asks: From where in the Torah are these matters derived? Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh said: Two verses are written. One states: “And the children of Israel observed the Shabbat, to perform the Shabbat through their generations, an everlasting covenant” (Exodus 31:16). And it is written: “And you shall observe My Shabbatot and you shall revere My Sanctuary, I am God” (Leviticus 26:2). How is it that Shabbat is in the singular in one verse, while in the other it is in the plural [Shabbatot]? It should be understood as follows: “And the children of Israel observed the Shabbat”: One observance for multiple Shabbatot. If one commits several transgressions, in certain cases he is only liable to bring one sacrifice. “And you shall observe My Shabbatot”: One observance for each and every Shabbat. In certain cases, one is liable to bring a sin-offering for each time that he unwittingly desecrated Shabbat.

 

Exode 31

L’huile d’onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils se conformeront, en tout, à ce que Je t’ai ordonné." 12 L’Éternel parla ainsi à Moïse : 13 "Et toi, parle aux enfants d’Israël en ces termes : Toutefois, observez mes sabbats car c’est un symbole de moi à vous dans toutes vos générations, pour qu’on sache que c’est Moi, l’Éternel qui vous sanctifie. 14 Gardez donc le sabbat, car c’est chose sainte pour vous ! Qui le violera sera puni de mort ; toute personne même qui fera un travail en ce jour, sera retranchée du milieu de son peuple. 15 Six jours on se livrera au travail ; mais le septième jour il y aura repos, repos complet consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour du sabbat sera puni de mort. 16 Les enfants d’Israël seront donc fidèles au sabbat, en l’observant dans toutes leurs générations comme un pacte immuable. 17 Entre moi et les enfants d’Israël c’est un symbole perpétuel, attestant qu’en six jours, l’Éternel a fait les cieux et la terre, et que, le septième jour, il a mis fin à l’œuvre et s’est reposé." 18 Dieu donna à Moïse, lorsqu’il eut achevé de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables du Statut, tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu.

 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit: "Allons! fais-nous un dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu." 2 Aaron leur répondit: "Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et me les apportez."

Rashi

Et toi, parle aux fils d’Israël « Et toi », bien que je t’aie chargé de leur donner des ordres pour la construction du tabernacle, ne tiens pas pour une chose vénielle le fait de repousser le Chabath et de le transgresser pour exécuter ce travail.

Toutefois (akh) vous garderez mes Chabath Bien que vous poursuiviez votre travail avec empressement et zèle, ne « repoussez » pas le Chabath à cause de lui. Toutes les fois que sont employés les termes : akh (« toutefois ») ou raq (« seulement »), il s’agit d’exclusions (Yerouchalmi Berakhoth 9, 5). Il s’agit ici d’exclure le Chabath, pour ne pas y exécuter le travail de la construction du tabernacle.

Des tables (lou‘hoth) Le mot lou‘hoth est écrit sans waw, comme s’il était au singulier. Cela signifie qu’elles étaient toutes les deux d’égale dimension.

Que Mochè tardait (bochéch) à descendre Il s’agit, ainsi que le rend le Targoum Onqelos, d’un mot contenant une idée de « retard », comme dans : « Pourquoi son char tarde-t-il (bachach) à venir ? » (Choftim 5, 28), « Ils attendirent jusqu’à ce qu’il fût tard (boch) » (Choftim 3, 25). Lorsque Mochè était monté sur la montagne, il leur avait annoncé : « Je serai de retour après quarante jours, dans les six premières heures. » Mais ils croyaient, eux, que le jour de son ascension faisait partie du décompte. Or, il avait parlé, lui, de jours complets, à savoir quarante jours avec les nuits qui les précédaient. La nuit qui a précédé le jour où il est monté, à savoir le 7 siwan, n’en faisait pas partie, de sorte que le quarantième tombait le 17 tamouz. Le 16 est venu le Satan qui a jeté la confusion dans le monde. Il lui a donné l’apparence de ténèbres, d’obscurité, de brume et de désordre, de sorte qu’ils se sont dit : « Mochè est sûrement mort, pour que le monde soit ainsi déréglé ! » Il leur a alors annoncé : « Mochè est mort, puisque six heures se sont écoulées et qu’il n’est pas arrivé… »

 

Beréchith rabah 18

And they were both naked." Rabbi Eleazar said: there were three who did not wait for their contentment even six hours, and these are they: Adam, and Israel, and Sisra. Adam, as it says: "and they were not embarrassed" (Genesis 2:25) - six hours had not passed, and he was content. Israel, as it says: "And the nation saw that Moses delayed" (Exodus 32:1), when six hours had passed and Moses had not appeared. Sisra, as it says: "Why does his chariot delay in coming?" (Judges 5:28) - every day he would come in three or four hours, and today six hours have past and he is not here - these are all cases related to "and they were not embarrassed."

 

ילקוט שמעוני

א"ר יצחק כל עסקה של שבת כפול, עומרה כפול שנאמר שני העומר לאחד, קרבנה כפול שנא' וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים גו', ענשה כפול שנאמר מחלליה מות יומת, מתן שכרה כפול שנאמר וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד, אזהרותיה כפולות שנאמר זכור את יום השבת שמור את יום השבת, מזמורה כפול מזמור שיר ליום השבת, אמר רב קטינא שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב 

Rabbi Itzhak a dit tout ce qui concerne Chabat est double, son Omer est double, comme le dit le verset deux Omer par personne, son sacrifice est double, puisque le verset dit et le jour du Chabat deux agneaux, sa punition est double comme dit le verset « il mourra il mourra celui qui transgresse le Chabat » sa récompense est double comme dit le verset tu baptiseras le Chabat une délectation pour le D saint un honneur, les interdit sont double puisque le verset dit garde le jour du Chabat et souviens toi du jour du Chabat, son chant est double comme dit le verset le cantique le chant du Chabat, rav Kattina a dit le monde va durer 6000 ans et ensuite il est détruit pendant mille ans.

 

טור או"ח סי רצ"א

פי' ישמח משה כשהיו אבותינו במצרים וראה משה כובד השעבוד שהכבידו עליהם בקש מפרעה שיתן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו ונתנו לו ובחר ביום השביעי וכאשר נצטוו על יום השבת שמח משה שבחר בו וזהו ישמח משה במתנת חלקו

Que Moshe se réjouisse car lorsque nos parents étaient en Egypte et moshe a vu la dureté de l’esclavage, qui était très lourds, il a demandé de pharaon qu’il leur donne un jour dans la semaine pour qu’il puissent se reposer et pharaon a été d’accord et il lui a donne le septième jour, et lorsque les juifs ont reçu la mitswah d’observer le Chabat, moche s’est réjoui que ce fut le choix de D, et c’est le sens de ce que l’on dit dans la prière que Moshe se réjouisse etc.


וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת-הָעָם, כִּי פָרֻעַ הוּא: כִּי-פְרָעֹה אַהֲרֹן, לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם.

 Moïse vit que le peuple était livré a l’inaction; qu'Aaron les y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis

96 views

Recent Posts

See All

Ki Tissa 5781

1-Monotheisme et guerre de religion. « Il est logique que la religion interdise le meurtre des êtres humains, D ne peut pas permettre qu’une partie de ses créatures en détruise une autre, vu que c’est

Comments


bottom of page